Hayashi-Ha Karate-Da und Kobudo  II  eine Abteilung des SV Freudentals

Hayashi-Ha Karate-Da und Kobudo 
-eine Abteilung des SV Freudentals-

Unser Team

Iris Wurzbach

Iris Wurzbach

Abteilungsleiterin, Trainerin

2. Dan Karate II 2. Dan Kobudo

Telefon: 01578 2642583

Mail: iris.wurzbach@gmx.de

Iris Wurzbach

Iris Wurzbach

Abteilungsleiterin, Trainerin

2. Dan Karate II 2. Dan Kobudo

Telefon: 01578 2642583

Mail: iris.wurzbach@gmx.de

Mike Riedel

Trainer

1. Dan Karate

Telefon: 0175 7283832

Mail: mkrdl@t-online.de

Mike Riedel

Mike Riedel

Mike Riedel

Trainer

1. Dan Karate

Telefon: 0175 7283832

Mail: mkrdl@t-online.de

Copyright Karate Freudental

Besuch uns auf Instagram @karate_freudental

Besuch uns auf Instagram @karate_freudental

Copyright Karate Freudental